Jak przebiega układanie kostki brukowej?

kostka brukowa kraków

Po odpowiednim przygotowaniu podbudowy pod nawierzchnię, przychodzi czas na wykonanie najważniejszego elementu, czyli układanie kostki. Na początku należy przygotować warstwę podsypki, która jest układana na wyprofilowaną i zagęszczoną podbudowę. Pełni ona funkcję warstwy wyrównawczej, a jej grubość wynosi od czterech do pięciu centymetrów.

Podsypka jest najczęściej wykonywana z piasku o uziarnieniu od zera do dwóch milimetrów, wysiewek kamiennych o frakcji od zera do czterech milimetrów lub grysu o uziarnieniu od dwóch do ośmiu milimetrów. Ze względu na to, iż kostka brukowa jest po ułożeniu wibrowana, to należy wykonać podsypkę o grubości większej o około jeden centymetr.

Polecamy: usługi brukarskie, – MK BRUK

Brukarstwo może być proste, w przypadku standardowych materiałów, układanych w tradycyjny sposób lub skomplikowane, w przypadku materiałów o zmiennym kształcie i fantazyjnych wzorach nawierzchni. Bez względu na to, z jaką kompozycją mamy do czynienia, to zawsze musimy rozpocząć prace od zapoznania się z projektem.

Układanie kostki rozpoczynamy od krawężników, obrzeży lub palisad, dzięki czemu, po wykonaniu pierwszych rzędów, możemy klęczeć na kostce brukowej, nie niszcząc podsypki. Tak jak w przypadku dolnej warstwy, również górny poziom nawierzchni powinien znaleźć się jeden centymetr powyżej projektowanej rzędnej. Istotnym jest, aby kostka brukowa była układana w odstępach, to znaczy z zachowaniem spoin pomiędzy poszczególnymi elementami o szerokości od dwóch do pięciu milimetrów. W przypadku, gdy nie zostaną one zapewnione, może dojść do uszkodzeń nawierzchni i kruszenia się warstwy licowej kostki. Szkody takie występują na skutek wzajemnego oddziaływania na siebie elementów, podczas oddziaływania obciążeń. Spoiny wypełnia się zazwyczaj piaskiem płukanym o uziarnieniu od zera do dwóch milimetrów, musimy pamiętać, iż szczelina musi być w pełni wypełniona.

Jeżeli kostka brukowa została ułożona, wówczas można przystąpić do ostatniego etapu, czyli zagęszczenia nawierzchni, które wykonuje się przy pomocy zagęszczarki wyposażonej w płytę wibracyjną, posiadającą okładzinę z tworzywa sztucznego, która ma za zadanie chronić powierzchnie kostki przed uszkodzeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *