Gdy tracimy bliskiego zagranicą

Śmierć osoby bliskiej zawsze jest trudna do pogodzenia. Niestety zazwyczaj oprócz przeżywania żałoby z powodu utraty najbliższych, rodzina musi się zmierzyć z szeregiem formalności, od organizacji uroczystości pogrzebowej, aż po wybór nagrobka. Dodatkowo należy także uregulować sprawy prawne i urzędowe. Większością tych formalności zajmują się obecnie zakłady pogrzebowe, tak, aby rodzina została jak najmniej obciążona.
Ale co zrobić w przypadku, gdy śmierć bliskiego nastąpiła nagle, zagranicą? Pierwszą kwestią, którą należy się wtedy zająć jest transport zwłok z zagranicy. Musimy pamiętać, że niezbędne są pozwolenia władz państwa, na terenie którego nastąpi pochówek, a także władz państw, przez których terytorium zwłoki lub szczątki mają być przewożone. Ponadto, zwrócić należy uwagę, że międzynarodowy transport zmarłych musi odbywać się za pomocą środków transportu, spełniających określone wymagania, np. musi być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie, a także posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu. Pojazd taki musi być zarejestrowany jako pojazd specjalny. Absolutnie nie wolno przewozić zwłok lub szczątków ludzkich własnym środkiem transportu! Inaczej mają się przepisy dotyczące przewożenia urny z prochami. Szczelnie zamkniętą urnę osoby uprawnione mogą przewozić dowolnym środkiem transportu. Jedyny warunek, który należy spełnić to okazanie zapewnienie należytego szacunku.
Obecnie istnieje coraz więcej profesjonalnych firm, zajmujących się tego typu działalnością, które bardzo często oferują także załatwienie potrzebnych zezwoleń i formalności. Niestety, cena takich usług jest jeszcze dość wysoka, w zależności od miejsca śmierci denata, oscyluje w granicach około kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ale nikt nie chciałby przecież, by grób najbliższej osoby znajdował się w innym kraju, daleko od domu rodzinnego. Dlatego też coraz częściej znaleźć można informacje o organizowanych zbiórkach, których celem jest zebranie funduszy na transport zmarłego z zagranicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *